©i svetainì naudoja slapukus jþsù Gerät. Jei paspausite "Next", mes manome, kad jþs sutinkate gauti visus slapukus i¹ ¹ios svetainìs. Su¾inokite daugiau Privatumo politika toliau

MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019

MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
MAN TGM 15250 Bergefahrzeug - LT> März 2019
 
Neto
166.800 EUR
PVM
(19%) 31.692 EUR
 
198.492 EUR
Vidinis numeris
1602530.
Pirmoji registracija
2/2019
TA/Imet.dujø patikra
nauja
Rida
2.880 km
Degalai
Dyzelinas
Tr. priemonës kategorija
Techninës pagalbos automobilis
Tr. priemonës rûis
Leidimas naudotis vienà dienà
Galia
184 kW (250 PS)
Pavarø dëë
Pakopinë pavarø dëþë
Spalva
Geltona ()
Durø skaiius
2 durø
Masë be krovinio
10.590 kg
Daugiau informacijos
Bendroji masë
15.000 kg
Keliamoji galia
4.410 kg
Bazë
5125 mm
Pakrovimo erdvës matmenys (I/P/A)
6200 / 2500 / 0
Sëdimos vietos
3
Ays
2
Padangø dydis
305/70R19,5
Padangø bûklë (%)
100
Vartojimas
Emisijos standartas
Euro6 standartas
Aplinkos ¾enklelis
¾alias aplinkosaugos ¾enklelis
Çranga
 • 2 elektra valdomi langai
 • 4x2
 • ABS stabdþiø antiblokavimo sistema
 • Aptakas
 • Artimojo susisiekimo
 • Borto kompiuteris/kelionës kompiuteris
 • Centrinis uþraktas
 • Diferencialo blokatorius
 • Dviguba bendrakeleivio sëdynë
 • Dvigubos padangos
 • Elektra valdomas deðinysis veidrodëlis
 • Elektra valdomi iðoriniai veidrodëliai
 • Hidraulika (pagalbinë pavara)
 • Iðorës temperatûros indikatorius
 • Kranas
 • Krovimo kranas
 • Lakðtiniø lingiø pneumatinë pakaba
 • Nuomojamas
 • Oro kondicionavimo sistema
 • Pagalbinë pavara
 • Papildomi þibinti
 • Pasvyranti virðutinë dalis
 • Pneumatinë sëdynë
 • Radijas/CD
 • Rûko þibintai
 • Skydelis nuo saulës
 • Suodþiø daleliø filtras
 • TA/iðmet.dujø patikra nauja
 • Tachografas
 • Tempomatas
 • Tonuoti stiklai
 • Vairo stiprintuvas
 • Vilkimo kablys
 • yra kitø árangos elementø
 • Ðildomi iðoriniai veidrodëliai
 • Ðildomos sëdynës
Pastaba

 • hydr. Schiebeplateau Stahl STBP5000
 • hydr. Hubbrille STH30.1
 • hydr. Windenverschub
 • hydr. Winde 6 to
 • Rockingerkupplungsanlage
 • Kugelkopfkupplung am Heck
 • Aufbau komplett feuerverzinkt
 • 3 V2A Staukisten abschliesbar
 • 1 V2A Steuerkasten mit Steuerhebelverkleidung
 • zwei Twin Power Arbeitsscheinwerfer am Flyer
 • Arbeitscheinwerfer am Heck
 • LED Innenbeleuchtung im Steuerkasten
 • ProfiFunkanlage 8 Kanal Vollfunk
 • Fremdstartanlage 12 + 24 V hinten und seitlich
 • Warnlichtbalken mit 8 Rotoren 2000mm Breite
 • Frontblitzleuchten im Stoßfänger aufgebaut
 • Heckblitzleuchten im Flyer integriert
 • Abfall und Bindemittelbehälter ausziehbar
 • Schaufel und Besenhalterung
 • LKW Abschleppstange mit Halterung
 • seitliche AERO Verkleidung 500mm hoch lackiert in Wagenfarbe
 • Lack Optimum Paket - Anbauteile am FZ lackiert in Wagenfarbe
 • Luftfederung an Hinterachse
 • Differentialsperre in Hinterachse
 • MAN Ambiente Paket mit Klimaanlage
 • MAN Elektro Paket LKW mit vielen Sonderaussattungen
 • Fassi Pick UP T-Ladekran F190 ATXP14
 • Sonderabstützbreite 5840mm
 • XP System für kurzzeitige Leistungszuschaltung
 • vier hydraulische Ausschübe auf 10m
 • Lasttabelle bsp. Kran 6m = 2620kg
 • Zusatzhydraulik für 4 Taklerfunktionen
 • uvm.
 • aktuell im Aufbau lt. ca. März 2019
 • Fotos zeigen baugleiches Fahrzeug in silber
 • umlackierung in andere Farbe optional möglich € 4990 Netto

Für weitere Informationen zu dem angebotenen Fahrzeug, fordern sie ein detailliertes Angebot an. Fragen Sie nach unseren günstigen , Mietkauf, Leasing oder auch Full-Servicemietangeboten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen . Zwischenverkauf vorbehalten. Finanzdienstleistungsangebote gelten vorbehaltlich positiver Bonitaetspruefung und nur fuer DEUTSCHE Gewerbebetriebe. Infos auch unter www.truck-rent.info

Siûlytojas

STAUB Trucks GmbH
G.Staub

Schiffweilerstr.1a
D-66578 Schiffweiler

 01801099999
 +4915222666516
 01801099998
 info@staubtrucks.de
  www.staubtrucks.de

Kontaktinis asmuo
Ar dar turite klausimø?

Jþsù STAUB Trucks GmbH komanda

Dieter Josten

01801099999

Energijos efektyvumo klasì A+

* I¹samesnìs informacijos apie oficialiai patvirtintas naujù lengvùjù automobiliù degalù s±naudas ir specifines CO2 emisijas galima rasti "Vadove apie naujù lengvùjù automobiliù degalù s±naudas ir CO2 emisijas", kurç galima nemokamai çsigyti visose prekybos vietose ir "Deutsche Automobil Treuhand GmbH" svetainìje www.dat.de.

Jûsø inutë siûlytojui * pa¾ymìti laukeliai yra privalomi.
Dmesio: praome nurodyti savo vard!
Dmesio: praome rayti praneim!
Jþs turite pritarti privatumo politikai.


Jþs esate labai kvieèiame susisiekti su mumis telefonu:
01801099999

Privatumo politika

Jþsù pirmiau nurodytus asmens duomenis Jþsù u¾klausos apdorojimo tikslu renka, apdoroja, perduoda arba naudoja webmobil24.com ir webmobil24.com çgaliotas paslaugù teikìjas ir, - jei to reikia vykdant/apdorojant u¾klaus±, - ¹ie duomenys yra perduodami su webmobil24.com susijusioms çmonìms, çgaliotiems paslaugù teikìjams arba webmobil24.com partneriui, ir ten jie yra apdorojami arba naudojami. Jei duomenys pirmiau nurodytoms sutarèiù ¹alims yra siunèiami ç ¹alis u¾ EEE ribù ir ten apdorojami (pvz., kad bþtù techni¹kai saugomi ir apdorojami çgalioto duomenù apdorojimo paslaugù teikìjo JAV), tai vyksta, savaime suprantama, pagal visus galiojanèius asmens duomenù apsaugos reikalavimus. I¹siùsdami ¹i± form± Jþs pritariate tam, kad su Jumis pirmiau nurodytais tikslais bus galima susisiekti el. pa¹tu. Jei norite, kad Jþsù duomenys nebþtù naudojami pirmiau nurodytais tikslais, susisiekite su pirmiau nurodytu siþlytoju.

Rekomenduokite ¹ç pasiþlym±
 
Pasidalinti:
 
 1. Parduokite gerus nuotraukÅ automobilius: 36 XXL nuotraukas, + skaidriÅ demonstracijÄ ir vaizdo įraÅus kiekvienoje transporto priemonÄje.

 2. Svarbiausia informacija apie automobilį iÅ pirmo Åvilgsnio.

 3. Kontaktinis asmuo gali bÅti naudojamas atskirai arba generuojamas iÅ el. PaÅto reagavimo sistemos duomenÅ.

 4. KokybÄs valdymas - Envkv ar kokybÄs antspaudas yra įkeltas automatiÅkai

 5. Kontaktinis asmuo gali bÅti naudojamas atskirai arba generuojamas iÅ el. PaÅto reagavimo sistemos duomenÅ.

 6. DetaliÅ mÄgÄjams: galimybÄ pritaikyti visas funkcijas.

 7. Kelias į jÅsÅ prekybos atstovybÄ: taip klientas visada jus randa!

Video nauja Çsiminti transporto priemonê Transporto priemonì pa¾ymìta Neto pagal PVM ástatymo §25a PVM payma negalima PVM