Ta strona wykorzystuje cookies w Ger¤t. Po klikniêciu przycisku "Dalej", zak³adamy, ¿e zgadzasz siê, aby otrzymaæ wszystkie pliki cookie z tej strony. Dowiedz siê wiêcej Polityka prywatnoœci dalej

MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst

MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
MAN 12250 - Solo für 2-3 FZ - 1/4 Jahr Umsonst
 
netto
1.399 EUR
VAT
(19%) 266 EUR
 
1.665 EUR
Numer wewnetrzny
1602246_MW_UMSONST-Aktion
Przeglad techniczny/Badanie spalin
nowy
Stan licznika
450 km
Paliwo
Dizel
Kategoria pojazdu
Auto do transportu samochodow
Rodzaj pojazdu
zamówiony pojazd
Moc (KW)
184 kW (250 PS)
Przek³adnia
skrzynia biegów
Kolor
srebrny
Liczba drzwi
dwudrzwiowy
Waga ca³kowita
8.620 kg
ciê¿ar ca³kowity
11.990 kg
Wiêcej informacji
ciê¿ar u¿ytkowy
3.370 kg
rozstaw kó³
5550 mm
Wymiary zewnêtrzne (d³. / szer. / wys. w mm)
10600/ 2550/ 3150
wymiary przestrzeni ³adunkowej(d³./szer./wys.)
8200 / 2450 / 0
miejsca siedz¹ce
2
miejsca sypialne
2
osie
2
wielkoϾ opon
265/70R17,5
stan opon (%)
100
Wyposa¿enie
 • 4x2
 • automatyczna Blokada tylnego mostu
 • badanie tech./spal. nowe
 • centralny zamek
 • Dodatkowy zbiornik
 • Do wynajêcia
 • elektryczne lusterka zewnêtrzne
 • elektryczne szyby
 • hak holowniczy
 • hamulec silnikowy
 • hamulec tarczowy
 • immobilizer
 • Kabina kierowcy-duza
 • klimatyzacja automatyczna
 • komputer pokladowy
 • Luk dachowy
 • Lusterko regulowane elektrycznie
 • oslona przeciwsloneczna
 • Os³ona ca³kowita
 • podgrzewane lusterka
 • radiomagnetofon/CD
 • reflektor dodatkowy
 • reflektory przeciwmgielne
 • ruch dalekobie¿ny
 • serwo
 • siedzenia przednie podgrzewane
 • system ABS
 • temperatura na zewnatrz
 • tempomat
 • uresorowanie sprê¿ynami p³ytkowymi i pneumatyczne
 • Wysoki dach
Uwaga


 • bei uns fahren SIE 1/4 Jahr umsonst
 • bei Vertragsabschluss bis zum bis 30.04.2019
 • Lieferung bis spätestens zum 30.10.2019
 • gilt solange Fahrzeuge aus dem Kontingent verfügbar sind

 • Mietkauf ohne Anzahlung
 • mtl. Mietkaufrate € 1.399, -
 • Laufzeit 84 Monate
 • wir zahlen Rate 1 - 3
 • sie zahlen Rate 4 - 84
 • nach Ablauf - Kauf zum RW od. Rückgabe od. Neufahrzeug
 • auch als Pritsche/Plane oder andere Aufbauten verfügbar

 • Multifunktionsfahrzeug zum Mautfreien
 • Solo Einsatz zum Transport von 1 bis 3 Fahrzeugen
 • Heckteil hydraulisch Heb und Senkbar
 • Heckteil hydraulisch ausschiebbar über volle Aufb.Breite
 • Super Winch Winde 3, 8to - auch Verladung von Unfallfahrzeugen möglich
 • Kupplungsanlage 3, 5to Kugelkopf (variabele Höhenjustierung)
 • Tiefkupplungssystem für Z.Zuggesamtgewicht 24.000kg
 • Ideal auch in Verbindung mit Autotransportanhänger STTANH12
 • zum Transport von Gesamt bis zu 6 PKW oder LKW Fahrgestellen oder ....
 • bei einer Zuggesamtnutzlast von ca. 10.800kg
 • Fahrzeug vollwertig und einsatzfertig ausgerüstet
 • Ideal im Einsatz für Autohäuser oder zum Variabelen Einsatz mit
 • oder auch im Solo Einsatz ohne Anhänger
 • ..............

Für weitere Informationen zu dem angebotenen Fahrzeug, fordern sie ein detailliertes Angebot an. Fragen Sie nach unseren günstigen , Mietkauf, Leasing oder auch Full-Servicemietangeboten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen . Zwischenverkauf vorbehalten. Finanzdienstleistungsangebote gelten vorbehaltlich positiver Bonitaetspruefung und nur fuer DEUTSCHE Gewerbebetriebe. Infos auch unter www.truck-rent.info

Oferent

STAUB Trucks GmbH
G.Staub

Schiffweilerstr.1a
D-66578 Schiffweiler

 01801099999
 +4915222666516
 01801099998
 info@staubtrucks.de
  www.staubtrucks.de

Partner do rozm¢w (imie, nazwisko)
Masz pytania?

Twój Zespó³ STAUB Trucks GmbH

Dennis Mannes

01801099999

* Szczegó³owe informacje o oficjalnym zu¿yciu paliwa oraz emisji CO2 nowego samochodu osobowego mo¿na znaleŸæ w "Wytycznych dotycz¹cych zu¿ycia paliwa oraz emisji CO2 nowego samochodu osobowego", które s¹ dostêpne we wszystkich punktach sprzeda¿y oraz w "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" na stronie www.dat.de.

Pañstwa wiadomoœæ do oferenta Pola oznaczone * to pola obowi¹zkowe.
Uwaga: wprowadŸ swoje imiê i nazwisko!
Uwaga: wprowad٠wiadomoϾ!
Zaakceptuj wskazówki dotycz¹ce ochrony danych.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu:
01801099999

Informacje o ochronie danych

Wy¿ej wymienione dane osobowe s¹ przechowywane, przetwarzane, przekazywane i wykorzystywane przez webmobil24.com oraz zakontraktowanego przez webmobil24.de us³ugodawcê, w celu przetworzenia Pañstwa wniosku, a je¿eli jest to wymagane przekazywane do firm powi¹zanych z webmobile24.com. O ile dane s¹ przekazywane poza EWG do wy¿ej wymienionych stron i tam przetwarzane (np. w celu technicznego zapisania i przetworzenia przez zakontraktowanego us³ugodawcê w USA), proces ten odbywa siê oczywiœcie w pe³nej zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Poprzez wys³anie formularza oœwiadczaj¹ Pañstwo, ¿e wyra¿aj¹ zgodê, ¿e w wy¿ej wymienionym celu nawi¹zany zostanie z Pañstwem kontakt mailowy. Je¿eli ¿ycz¹ sobie Pañstwo, by dane nie by³y wykorzystane w wy¿ej wymienionym celu, prosimy o kontakt z wy¿ej wymienionym sprzedawc¹.

Poleæ tê ofertê znajomym
 
Podziel siê na:
 
 1. Sprzedawaj dobre zdjęcia pojazdw: 36 zdjęć XXL, + pokaz slajdw i film na kadym moliwym pojedzie.

 2. Najwaniejsze informacje o pojedzie na pierwszy rzut oka.

 3. Osoba kontaktowa moe być uywana indywidualnie lub generowana na podstawie danych z systemu odpowiedzi e-mail.

 4. ZarzÄ…dzanie jako›ciÄ… - Envkv lub pieczęć jako›ci sÄ… ‚adowane automatycznie

 5. Osoba kontaktowa moe być uywana indywidualnie lub generowana na podstawie danych z systemu odpowiedzi e-mail.

 6. Dla mi‚o›nikw szczeg‚w: regulacja wszystkich moliwych funkcji.

 7. Droga do Twojego salonu dealerskiego: w ten sposb klient zawsze CiÄ™ odnajduje!

Wideo nowy Zaznacz samochód Pojazd zaznaczony netto wed³ug §25a Ustawy o podatku obrotowym [UStG], nie mo¿na uzyskaæ dokumentu odnoœnie podatku VAT VAT