Ovaj site koristi kolaèiæe na vašem Gerät. Ako kliknete "Dalje" kako bi, pretpostavljamo da ste suglasni primati sve kolaèiæe s ove stranice. Saznajte više Privatnosti dalje

Video zapis novo Oznaèite vozilo Vozilo zabilježeno Neto prema §25a Zakona o PDV-u nije moguæe posebno iskazati PDV PDV